Parafia Rzymskokatolicka
pw. Podwyższenia Krzyża św. i Niepokalanego Poczęcia NMP

Sakrament małżeństwa

 

 

Wymagane dokumenty przy pierwszej wizycie:

  • aktualne metryki chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z zaznaczeniem, że nie ma wpisu o wcześniej zawieranych ślubach,
  • zaświadczenia o bierzmowaniu,
  • „licencja” – zgoda proboszcza na ślub w innej parafii (gdy para pobiera się w innej parafii),
  • ostatnie świadectwa nauki religii,
  • dowody osobiste.

Kolejna wizyta w parafii odbędzie się tydzień przed ślubem i spisuje się na niej akt ślubu. Dokumenty potrzebne przy tej wizycie:

  • potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich,
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej,
  • dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres),
  • potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi, jeśli były wygłaszane w innej parafii.