Parafia Rzymskokatolicka
pw. Podwyższenia Krzyża św. i Niepokalanego Poczęcia NMP

SAKRAMENT Chrztu

 

 

Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka,
  • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego, ale deklarują, że są osobami wierzącymi, prawo kościelne nie zabrania im ochrzcić dziecka),
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia).

W późniejszym terminie, ale jeszcze przed uroczystością należy donieść:

  • zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, informujące o tym, że spełniają oni wymagania stawiane przez kościół kandydatom na rodziców chrzestnych,
  • kartki potwierdzające odbycie spowiedzi przez rodziców oraz rodziców chrzestnych.